Afronden

Afronden van getallen

Je kunt getallen op verschillende manieren afronden. Voorbeelden zijn een heel getal, op 1 decimaal of twee getallen achter de komma.

Bij een heel getal komt er geen kommagetal.

1 decimaal is op 1 getal achter de komma, bij twee logischerwijs maar twee getallen.

 

Hoe werkt het? Stel je rekenmachine geeft aan 24,445

Rond dit af als een heel getal: dan 24

Rond dit af met 1 decimaal: dan 24,4

Rond dit af met 2 decimalen: dan 24,45

Waarom? Je kijkt altijd naar het volgende getal dan waar je op moet afronden. Indien dit een 5 of hoger is gaat het getal omhoog, is het lager dan 5 dan blijft het getal hetzelfde.

Downloads: