Tijd

Tijd

Bij het rekenen met tijd met je rekening houden dat ons getalstelsel t/m 100 gaat, terwijl minuten en uren t/m 60. Hierdoor moet je altijd goed nadenken hoe je kunt van omrekenen van aantal minuten naar hele uren en minuten. Of van aantal seconden naar hele minuten en seconden. Wanneer je gebruik mag maken van een rekenmachine is onderstaand stappenplan handig:

Stap 1. Je antwoord delen door 60. Hiermee kan je de ‘hele’ (uur of minuut) eruit halen.

Stap 2. Trek de ‘hele’ eraf. Je rest getal x 60 en je hebt de overige.

Downloads.

Vond je de uitleg van MeneerMegens ook zo fijn? MeneerMegens is ook te boeken voor een training of workshop bij jouw instelling, afdeling of school. Daarnaast biedt hij trainingen aan op locatie, of bij hem in zijn trainingscentrum. Neem vrijblijvend contact met hem op over de mogelijkheden.